Ädelrosor

Ädelrosor prislista


PLANTERINGS- OCH SKÖTSELRÅD FÖR ÄDELROSOR
Allmänt
Ädelrosorna blommar från juli till senhösten och är vanligen mellan 30 och 150 cm höga. Ädelrosorna delas i två grupper. De storblommiga sorterna påminner om blombutikernas rosor och bildar några stora vanligen doftande blommor per planta. Rabatt- och marktäckarrosorna har mindre blommor men deras blommning är mycket riklig. Marktäckarrosorna har långa grenar som bildar ett täckande grenverk. Rabattrosorna är vinterhärdigare än de storblommiga men helt härdiga är dom inte. De härdigaste sorterna kan övervintra i mellersta Finland. Längre norrut måste man övervintra rosornai en källare.

Växtplatsen
Ädelrosor kräver en solig, varm och vindskyddad växtplats och en högbänk. Rosenbänken bör ha åtminstone ett 50 cm tjockt matjordslager med näringsrik, väldränerad, kalkrik mull. Om jordmånen är lera eller lätt och sandhaltig, lönar det sig att blanda in lämpliga förbättringsmedel. Lerjord förbättrar man med sand, kompost och torv, sandjord förbättrar man med mull, lera och kompost. Om jordmånen är lera lönar det sig att i bottnen lägga ett 10 cm lager grus som fungerar som täckdike och förhindrar att rötterna kvävs av att stå i vattensjuk jord. Under blommningen är det bra att marken är fuktig, men om marken är mycket blöt under vintern försämrar det övervintringen. Ett tjockt snötäcke på rosenplanteringen hjälper också rosorna att klara vintern.

Plantering
Planteringsavstånd för sorter med smalt växtsätt (t.ex.` Nina Weibull`) är 30 cm, för mera brett växande (t.ex.` Europeana`) 40 cm och för marktäckarrosor ( t.ex. ´Fairy´ och `Sommerwind`) 50 cm. Barrotsplantor lönar det sig att plantera på våren, krukplantor kan man plantera också senare. Plantorna blötläggs i vatten ett par timmar fore planteringen. I samband med planteringen beskärs rosorna kraftigt, man lämnar kvar 3-5 kraftiga skott per planta och 3-5 knoppar per skott över markytan. Rosorna planteras så att förädlingsstället (förtjockningen på roten) hamnar 15 – 20 cm under markytan. Rosen planteras altså så djupt att endast 3 – 5 knoppar per skott blir synliga ovanför markytan.

Genast efter planteringen lönar det sig att lägga ett ordentligt lager med blöta tidningar runt plantan och ovanpå detta ett lager bark, mull, flis, hopkrattat gräs el.dyl. Också jordgubbsväv passar. Täckmaterialet bibehåller markens fuktighet och håller ogräsen tillbaka, detta underlättar rosornas skötsel avsevärt. Om man inte vill använda täckmaterial lönar det sig att plantera marktäckarväxter nära rosorna så att markytan inte är bar. Marktäckarna skyddar ytan från avdunstning, växterna förhindrar också tjälen till en viss grad. Man kan också plantera marktäckare direkt i täckmaterialet. Passande perenner är t.ex. penningblad, vintergröna och revsuga. Också låga barrväxter, prydnadsgräs och sommarblommor passar bra tillsammans med rosorna.


Storblommig ros Victor Borge