Bärbuskar

PLANTERINGS- OCH SKÖTSELRÅD

Växtplats:
Bärbuskarna trivs bäst på en öppen, ljus växtplats, där solen skiner åtmistone några timmar per dag. Svartvinbärsbuskarna klarar sig på en mer anspråklös plats medan krusbären kräver en fördelaktigare palts. Om jordmånen är lerig eller mycket lätt och sandhaltig lönar det sig att förbättra jorden i planteringsgropen. I lerjord tillsätts sand, kompost och torv, sandhaltig jord blir bättre om man tillsätter mull, kompost och torv. Näringsämnena i marken är bäst tillgängliga för bärbuskarna om jordens surhetsgrad är kring pH 6 -6,5.

Planreing:
Krukplantor går att plantera i tjälfri jord från tidig vår till senhösten. Planteringsgropen för bärbuskarna bör vara minst 50 cm i diameter och djup. Rotklumpen tas ur krukan och planteras så att 5-10 cm jord kommer ovanpå den . Bärbuskar behöver inte beskäras i samband med planteringen. Det lönar sig att reservera 4-5 m2 / planta, t.o.m lite mera för rödavinbär.

Skötsel:
Vinbärsplantorna kräver inte kraftig gödsling. Vid plantering på våren gödslar man med 4-6 kg bränd kreatursgödsel eller 50-70 g trädgårdsgödesel / m2, gödseln blandas in i planteringsjorden. Höstplanterade buskar gödslas först följande vår. Vinbärs- och krusbärsbuskarna trivs inte i sur jord så det lönar sig att kalka regelbundet, 0,5 – 1 kg / m2. om man använder aska är mängden 2-3 kg/m2. I samband med planteringen vattnas buskarna ordentligt (c. 20 l/planta), i fortsättningen vattnar man efter behov 1-3 ggr/vecka 10 l/planta tills etableringen har skett vilket brukar ta ett par månader.

Genast efter planteringen är det bra att täcka ytan med ett ordentlig lager med bark, flis eller grästäcke för att förhindra ögräsen. Också jordgubbsduk passar till ändamålet. Den täckta markytan bibehåller fukten i jorden och minskar ogrästrycketa. Speciellt krusbären konkurrerar dåligt med ögräs. Svartavinbär och krusbär kan behöva stöd för grenarna, men röda- och vitavinbär är så upprättväxande att de inte behöver stödas.

Svartavinbär Mortti

Beskärning:
En regelbunden beskärning håller buskarna i bra växt och garanterar en god skörd. Under dom första arena klipper man bort bara torra, skadade eller för lågt växande grenar. Egentliga skötselbeskärningar gör man först efter några år. Från svartvinbärsbuskarna tar man helt bort 5-6 åriga grenar och från röda- och vitavinbär 7-8 år gamla grenar så att det blir kvar ca. 25 grenar på busken. Krusbären växer betydligt långsammare än vinbären och mån tar bort endast 2-3 av dom äldsta grenarna/år. Den rätta beskärningstidpunkten är på våren före knoppsprickningen eller på hösten efter skörd.