Övriga nyttoväxter

Övriga nyttoväxter prislista

Havtorn
För att ge skörd behöver havtorn både hon- och hanplantor i samma grupp för att säkerställa pollineringen. En hanplanta räcker till för 1-4 honplantor. Havtornen tris i mullrik kalkhaltig jordmån. Växtplatsen bör vara i full sol., nyplanterade plantor tål inte torka. Havtornen har kvävefixerande bakterier i sitt rotsystem och behöver inte kvävegödsling. Planteringsavstånd 2 m, plantorna bildar rotskott och sprider sig. Blommorna är mycket oansenliga och pollineringen sker med vindens hjälp. Bären mognar i september- oktober.
Att skörda bären är arbetskrävande för dom sitter hårt fästa på buskens taggiga grenar.
Bären är mycket C-vitaminrika, buskens silverfärgade bladverk är också mycket dekorativt.

Buskblåbär
Buskblåbären har mycket större bär än vilda blåbär, bäret har vitt innanmäte. Buskblåbäret går inte sönder vid djupfrysning. Blåbärsbusken trivs bäst i sur jord på solig plats. Korspollinering av flere sorter ger bättre skörd.
Blåbärsplanteringen bör skyddas mot harar och sorkar med nät. Busken får fin röd höstfärg.

Jordgubbar
Det lönar sig att förbättra jordmånen hösten före planteringen med kalkning, grundgödsling och eventuell komposttillägg. Jordgubbsväv eller –plast underlättar skötseln av jordgubbslandet.
Den bästa platsen för ett jordgubbsland är ett soligt, vindskyddat läge på en syd- eller västsluttning. Plantorna trivs i mullrik sandhaltig jordmån. Den bästa planteringstiden är på försommaren eller i augusti, plantavstånd 40 cm.Havtorni

Jodgubbar Polka