Barrträd

Barrträd prislista

Städsegröna barrträd erbjuder skydd för vindar och solgass hela året. De största träden växer över 20 m höga och kan bli över 10 m breda.

Till mindre barrträdsplanteringar passar krypande eller bollformiga varianter av barrträd. De flesta barrträden trivs bäst i litet surare jordar. Barrträden saluförs antingen som kruk- eller klumpplantor. Krukplantor kan plantera under hela växtperioden. Klumpplantorna bör planteras på våren eller hösten när träden är i vila. Växtunderlaget skall vara minst 80 cm djupt för barrträden, för dvärgformerna räcker 50 cm. Plantan planteras i samma djup som den har haft tidigare. Man bör undvika att söndra klumpplatornas rotklump, säckväven som håller ihop rotklumpen lämnas kvar endast knutarna skärs av när trädet redan är i planteringsgropen. Plantan vattnas ordentligt och stöds med käppar om den är over 150 cm . Det lönar sig att skydda unga barrträdsplantor (bl.a. tuja, idegran, sockertoppsgran) mot vårsolen som kan torka ut träden då marken ännu är frusen.


Barrträd Harmaapihta