Fruktträd

Familjeäppelträd..........................................................70,00

Tre olika äppelsorter på samma träd. Vid beskärning av trädet måste man ta i beaktande ympningsstället ! Lämplig lösning för en liten trädgård som bara har plats för ett träd, sorterna polinerar varandra. På trädet huvudsakligen sommar- och höstsorter, sorterna nämda på etiketten.
 
Plantering och skötsel av fruktträd
För fruktträden väljer man en varm, skyddad och solig växtplats. I planteringsgropen blandar man i jorden mull, kompost, torv och specielt i lerjord rikligt med sand som markförbättring. Tilläggskalkning är mycket viktigt för fruktträden! I planteringsgropen sätts inte gödsel , varken konst- eller biologisk. Trädet gödslas först när det rotat sig. Markytan formas till en kulle och täcks gärna med bark eller flis. Trädet vattnas grundligt vid planteringen, bevattningen upprepas med cirka en veckas mellanrum under första sommaren. Kom ihåg att skydda unga träd mot gnagare i god tid före vintern, nätet bör helsta vara 150 – 180 cm högt !

Frukträdens försäljningsstorlek 180-250 cm, krukan min. 5 l


Sommaräpple Bergius