Klängväxter

Klängväxter prislista

Mångåriga klängväxter kan planteras att växa mot en vägg, mur eller ett staket, också mot en trädstam kan de klättra. Klängväxter kan även användas som marktäckare i vissa fall.

Vissa klängväxter klättrar själv med hjälp av klängen eller klätterrötter, andra måste man hjälpa genom att stöda eller binda skotten mot underlaget. Man kan plantera låga perenner eller buskar för att skydda och ge skugga åt klängväxternas rötter. Klängväxterna behöver åtminstone ett 50 cm tjockt matjordslager. Om man använder en spalje skall den var minst 10 cm från väggen och växtunderlaget skall placeras tillräckligt långt ifrån husgrunden. Klängväxten planteras på samma djup som tidigare och växten lutas mot stödet, klängrosor och ädelklematis planteras minst 10 cm djupare än tidigare.

Klätterhortensia