Klematis

Klematis prislista


TRÄDGÅRDENS BLOMMANDE KLÄNGVÄXTER

Växtplatsen
Klematis är klängväxter som behöver en spalje ett nät eller någon klätterställning för att få fäste. Bäst är en höjd på 2-3 m, men det är nog möjligt att odla klematis i lägre spaljeer. Klematis trivs bäst i lucker och jämnfuktig jord som grund kalkad och gödslad. I styv och kall lerjord klarar sig klematis inte utan ordentlig grundförbättring av marken.

Om man vill anlägga en klematis plantering på lerjord lönar det sig att bygga upp en förhöjd, 20-30 cm hög rabatt genom att tillägga torv och sandblandad jord . På det här sättet kommer inte vårens smältvatten åt att plåga det känsliga rotsystem som klematis släktet har. Magra, torra sandjordar i fullt solljus behöver också en grundlig jordförbättring (torv, lera eller kompostmull) för att passa klematis. Det optimala pH värdet är 5,5- 6. För att blomma fint behöver klematis rikligt med solljus, den bästa växtplatsen är en vindskyddad plats som inte är direkt i solgasset.

Plantering
Planteringsgropen skall grävas tillräkligt djup och bred (70 x 70 cm) och botten fylls med 10 cm grov sand eller grus som fungerar som dränering. Gropen fylls med näringsrik mull av god kvalitet, plantan planteras så att rotklumpen kommer 15-20 cm djupt. Detta bidrar till bättr övervintring och tillåter rotsystemet att utvecklas utan fara för markpackning. Runt rothalsen tillsätts ännu grov sand så att ytvattnet snabbt kommer neråt.

Klematis drar nytta av andra växter i samma plantering för dom trivs bättre om rothalsen befinner sig i skugga. Låga perenner, buskar eller tillsats av täckmedel på ytan (sand, grus eller bark) bidrar till trivseln av klematis för att det hindrar avdunstning under heta dagar och skyddar samtidigt rotsystemet.


Praktklematis Piilu

Skötsel
För att blomma rikligt behöver klematis under växtperioden rikligt med vatten och näring, som måste ges regelbundet. Det enklaste sättet att tillgodo se tillräcklig gödning är att vattna med näringslösning en gång per vecka. Man bör vattna över en större yta så att hela rotsystemet får gödning, speciellt vid längre torkperioder måste man tilläggsbevattna ! När klematisplantorna trivs så växer dom frodigt och blommar rikligt, om tillväxten och blommningen är svag så har man misslyckats med gödslingen/bevattningen.

De storblommiga klematis sorterna kräver beskärning på våren. Man klipper bort de skott som inte skjuter knoppar, samtidigt beskärs skott som är längre 1,5 m. Man bör undvika beskärning av småblommiga arter. Dessa klipps sedan helt nära markytan vid det skede när prydnadsvärdet har avtagit avsevärt och endast endel av växten grönskar.

Följeväxter
Klematis kan kombineras i trädgården med många andra växter. De passar bra ihop med andra blommande klängväxter, det är också möjligt att plantera klematis vid roten av träd och stora buskar , så att de kan klänga på stammen och grenarna. Också barrträd passar som ´klätterställning´ för klematis, effekten av en blommande klematis tillsammans med t.ex. en tuja är slående.