Kontaktuppgifter


Mustila Plantskola finns i Elimäki i omedelbar närhet av riksväg 6 (Helsingfors-Kouvola). Det är lätt att hitta till oss, följ skyltningen.

Mustila Plantskola
47200 Elimäki
Tel. 05-377 6220
Fax 05-377 6008

e-mail: info@mustilantaimitarha.fi 

Google maps

Välkommen till Mustila:
Arboretum Mustila i Elimäki är Finlands äldsta och största arboretum dvs planterade trädsamling.
Statsrådet A.F Tigerstedt grundade arboretet år 1902. Allt sedan dess har man i forskningssyfte
provodlat härdiga provenienser av inhemska och utländska trädslag i skogsdungar och i den unika
skogsträdgården.

Evenemang i Mustila
Fullständig händelsekalender hittas på vår websida.