Parkrosor

Parkrosor prislista


Parkrosor är härdigare rosor som klarar sig utan vinterskydd. Storleken på parkrosorna varierar mellan halvmeter höga sorter och buskar som kan bli t.o.m. tre meter höga. En del av parkrosorna blommar endast ett par veckor på sommaren medan andra arter kan blomma långt in i hösten. Parkrosorna föredrar en kalkhaltig, mullrik växtplats fastän de är anspråklösare än ädelrosorna beträffande växtplats. Flera parkrosarter har starkt doftande blommor.


Parkrosen Juhannusmorsian