Perenner

Perenner är mångåriga örtartade växter. Förutom hos vissa vintergröna arter dör delarna ovan jord på hösten. Nya skott skjuter sedan upp ur marken år efter år
Det är bra att avgränsa perennarabatten med kantstenar eller något annat lämpligt material. En upphöjd rabatt är det bästa alternativet på leriga jordar. Den upphöjda rabatten blir varm snabbt om våren och vatten blir inte stående kring rötterna. För lågväxta perenner räcker ett rabattdjup på 20 cm, medelstora perenner behöver 30-50 cm och stora perenner 50-70 cm. Krukodlade perenner kan man plantera under hela växtperioden.

Rotklumpen placeras på samma djup som i krukan, marken packas till för hand, undvik att söndra rotklumpen. Efter planteringen vattnar man ordentligt, detta upprepas ett par gånger med en veckas mellanrum. Tilläggsbevattning vid behov under längre värmeböljor. Det är bra att breda ut täckmaterial i plantmellanrummen för att minska avdunstningen och för att minska på ogräsväxten. Under planteringssommaren räcker grundförbättring av marken till näringsmässigt, den första tilläggsgödslingen sker på våren efter planteringen. Största delen av perennerna föredrar naturgödsel som gödselämne.


Kirjolupiini