Pioner

Pioner prislista

PLANTERINGS- OCH SKÖTSELRÅD FÖR PIONER

Pionerna är frodigt växande, storblommiga och uppseendeväckande perenner i trädgården. Blommorna är till färgen vita, gula eller röda, från rosa till mörkrött. I vårt land är luktpionerna den vanligaste gruppen och t.ex. sibirisk-, herrgåds- och bondpionerna förekommer i mycket mindre omfattning. Dill- och sidenpionen är rentav sällsynta i våra trädgårdar
Luktpionerna (P. Lactiflora –gruppen) har glansiga och smalflikiga blad och blommar litet senare än bondpionerna. Blommningen kommer vanligen igång i slutet av juni. Pioner med fyllda blommor är utmärkta och hållbara som snittblommor, man tar blomman i vas när man börjar se färg på den största knoppen. Luktpionerna är mycket vinterhärdiga men krävande när det gäller skötsel. Pionerna tycker inte om delning eller att man flyttar på dom, därför skall man låta rötterna växa i fred 10 -15 år mellan delning eller flytt. Om man planterar pionen tillbaka i samma grop som tidigare måste man byta ut matjorden åtminstone två spadtag djupt.

När man planterar pioner skall man vara noggrann att man inte får mer än 3-5 cm jord utanpå ´ögona´, man planterar alltså pionen i samma djup som i krukan annars trivs den inte och blommar också svagt. Den bästa planteringstiden är våren, men den bästa årstiden för delning är på hösten. Pionerna trivs bäst i näringsrik trädgårdsjord med hög mullhalt. Lerjord kan man förbättra med sand, kompost och torv, sandjord med mull, lera och kompost. Pionerna tycker inte om för mycket väta, det lönar sig att plantera pioner i en upphöjd rabatt. Ett pH värde på 5-6 är idealt för pioner.

Eftersom pionerna har djupa rötter behöver man inte vattna dem, undantag är förstås långa värmeböljor. Några år gamla plantor kan man gödsla med kvävefattig konstgödsel, eller med biologiska alternativ som hönsgödsel eller kompost.


Pioni Bowl of Beauty


Arter med tunga fyllda blommor måste man stöda om de växer i fristående planteringar. Bäst trivs pionerna om man har planterat marktäckarväxter vid roten, gräsmatta passar absolut inte under pioner!

Pioner är vanligtvis sunda växter utan vare sig sjukdomar eller skadeinsekter. Under fuktiga sommrar kan bladen få gråmögelangrepp, ibland kan också knopparna och kronbladen smittas. För mycket kväve i gödslingen ökar risken för gråmögel. Ibland kan bladen få fläckar som orsakas av rostsvampangrepp, men betydelsen är minimal.

Följeväxter som passar ihop med pioner är bl.a. binka, salvia, jättedaggkåpa, riddarsporre, trädgårdsiris, lupiner och nävor. Syrener bildar också en utmärkt bakgrund till pioner.