Prydnadsbuskar

Prydnadsbuskar prislista

Prydnadsbuskar kan utnyttjas som solitärbuskar eller så kan man skapa en skyddande häck eller insynsskydd. Buskarna trivs i grupper på några exemplar och skötseln av gräsmattan är enklare om buskarna finns på ett enhetligt område.

Prydnadsbuskar finns från krypande marktäckare till 4-5 m höga buskar. Variationen i utseende och växthöjd är stor. Höga buskar med täckande bladverk passar till insynsskydd, andra buskar kan ha dekorativ doftande blommning. Lysande höstfärg har t.ex. aronia och ginnalalönn, under vintern ger kornellernas grenar färg åt den snöklädda trädgården.

Endel prydnadsbuskars bär är ätliga (aronia, häggmispel mm.) som sådana, eller så kan man tillreda sylt och saft av dem. Vid val av buskar måste man naturligtvis ta i beaktande arternas krav på ljus och jordmån.

Björkspirea