Prydnadsträd

Prydnadsträd prislista

I minst 5 l kruka eller som klumpplanta. 
För träd skall man reservera åtminstone ett matjordslager på en meter. På styv lerjord rekommenderas att man planterar träden i en upphöjd bänk.

För plantan gräver man en ca. 50 cm djup grop i vars botten man slår stödkäpparna stadigt fast. Stödet skall man ha på plats tills plantan har rotat sig ordentligt, åtminstone ett år. Planteringen sker till samma djup som trädet har vuxit i tidigare. Klumpplantornas jutetyg lämnas kvar i gropen, knutarna runt rothalsen skärs upp och tyget viks försiktigt åt sidan utan att klumpen går sönder. Efter planteringen vattnas jorden ordentligt. Under första sommaren ger man en ordentlig giva vatten (10-20 l) med ett par veckors mellanrum om det inte regnar. Vid planteringen brukar man inte beskära prydnadsträd, endast grenar som växer kraftigt uppåt eller konkurrerande toppskott avlägsnas. Träd med kraftig savblödning t.ex. lönnar beskärs först i augustia.Ruusuorapihlaja