Rododendron och Azalea

Rododendron och Azalea prislista

SKOGSTRÄDGÅRDENS BLICKFÅNG

Växtplats
Rododendron och azaleor trivs bäst i en skogsmiljö där solljuset faller indirekt genom grenverket och där träden skyddar mot uttorkning om våren och direkt solgass om sommaren. Azaleor trivs i litet mera solljus än städsegröna rododendron. Växtunderlaget bör vara näringsrikt, fuktighetsbevarande och surt, varken sand- eller lerjord passar som sådant för dessa växter. Sandjord bibehåller inte fukten tillräckligt medan rötterna i lerjord kan hamna i stående vatten. Lerjordar kan förbättras med tillsats av sand och torv, sandjordens egenskaper kan man förbättra med tillsats av torv eller mull som passar för surhetskrävande växter (rodotorv, –mull).

Plantering
Före planteringen blötläggs busken en till två timmar med rotsystemet nedsänkt i ett vattenkärl. Krukan avlägsnas och rotklumpen öppnas och rötterna uträtas försiktigt om de har börjat tvinna runt i krukan. Busken planteras på samma djup som den har vuxit i krukan.

Efter planteringen bevattnas busken väl och ytan ovanpå rötterna täcks med bark eller annat lämpligt täckmaterial så att ogräs inte kan tävla om näring och vatten med busken.

Skötsel
Genast efter planteringen bör man vattna tillräcklig en gång per vecka gundligt. Att vattna små mängder varje dag är mera till skada än nytta, plantan skall få tillräckligt mycket vatten så att fukten når till bottnet av planteringsgropen. Man börjar gödsla först ett par månader efter planteringen, plantan rotar sig bättre om jorden inte är för näringsrik. Gödslingen skall avslutas i augusti så att växten kan förbereda sig för vintern. Höstplanterade växter gödslas först följande vår. Det finns specialgödselmedel för växter som föredrar sur jord s.k. rodogödsel.

Om vårvintern kan det löna sig att vattna rododendron och azalea med ljumt vatten för att påskynda att tjälen smälter och rötterna kan upptå vatten för att förhindra uttorkning. Om växtplatsen är blåsig och solen kommer åt att skina direkt på bladen skall man skydda vintergröna rododendron med granris eller skuggnät fr.o.m. januari.Inhems rododendron Haaga

Följeväxter
Växter som trivs tillsammans med rhododendron i sur jord är bl.a. små barrträd som tuija och sockertoppsgran, också hortensia, julros, ormbunkar och hosta. Buskblåbär trivs också i sur jord bara ljusförhållandena är tillräkliga. Klätterhortensia och kameleontbuske är klängväxter som trivs i sur jord. 

Upprättväxande och höga rododendron passar bra ihop med marktäckarväxter. Perenner som trivs i skugga är t.ex. vintergröna, revsuga, skuggröna, ormöga och penningblad också lungört, vit- och blåsippa, hasselört och vårsköna är bra alternativ.